Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που δημιουργήθηκε ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου (Πο. Συ. Λε.) είναι η κατασκευή και συντήρηση ποδηλατικών μονοπατιών στο νησί. Τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του ο Πο. Συ. Λε. κατάφερε να ενταχθεί στο Μέτρο 19.2 – Δράσεων 19.2.4 και 19.2.6 “έργων Δημόσιου χαρακτήρα” του Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου και να καταθέσει αίτηση στήριξης πρότασης δημιουργίας μιας ορεινής ποδηλατικής διαδρομής στη Λέσβο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμαλής.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή του μονοπατιού και αυτό δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε την εμψύχωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίησή με ταυτόχρονη πλήρη στήριξη από τα στελέχη της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά την διοίκηση και το έμπειρο και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό της, που με συνεχείς προσπάθειες πέραν των 18 ετών με διαφάνεια και ισοτιμία, καταφέρανε, όχι μόνο να λένε ότι απορροφήθηκαν κονδύλια για επενδύσεις, αλλά που δώσανε “ψυχή” σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στον τόπο μας, που αποτελούν πυρήνα για την τοπική ανάπτυξη.