• Είναι υποχρεωτικό να φοράτε κατάλληλο ποδηλατικό κράνος σωστά δεμένο και ρυθμισμένο, προστατευτικά στήθους, άνω και κάτω άκρων.
  • Διατηρείτε πάντα την ταχύτητά σας υπό έλεγχο, σε σχέση με τις ικανότητές σας. Είναι δική σας ευθύνη να αποφεύγετε σύγκρουση με άλλα άτομα, αντικείμενα και δέντρα γύρω σας.
  • Μην σταματήσετε μέσα στο μονοπατι σε καμία περίπτωση και ειδικά σε σημεία που δεν είστε ορατοί. Σε περίπτωση αναγκαστικής στάσης, φροντίστε να αφήστε τη διαδρομή ελεύθερη.
  • Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα ή είστε κοντά σε κάποιον που χτύπησε, καλέστε το 166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
  • Είναι υποχρεωτικό σέβεστε τους πεζούς που πιθανόν είναι από λάθος στο ποδηλατικό μονοπάτι και να τους δίνετε πάντα προτεραιότητα.
  • Η χρήση του ποδηλατικού μονοπατιού προϋποθέτει από τον αναβάτη την πλήρη ευθύνη του, για τη συμπεριφορά του και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.
  • Διατηρήστε μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας από αυτούς που έχετε μπροστά σας.
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται (μια και είμαστε μέσα σε πευκοδάσος) να προσέχουμε κάθε μας κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και φυσικά αν δούμε σε κάθε ύποπτη κίνηση ανθρώπου ή έστω και τη μικρότερη εστία φωτιάς, καλούμε άμεσα το 199. Μην προκαλείτε, ταΐζετε και ενοχλείτε τα ζώα που μπορεί να συναντήσετε. Μην βλάπτετε με κανένα τρόπο τη βλάστηση.
  • Συνιστάται να κάνετε πάντα μια πρώτη αναγνώριση της διαδρομής με χαμηλή ταχύτητα. Να εντοπίζετε την επικινδυνότητα του κάθε σημείου και μετά να οδηγείτε. Τα σημεία που χρήζουν προσοχής επισημαίνονται στη στήλη “Περιγραφή διαδρομής” καθώς και με ειδική σήμανση.
  • Η είσοδος στις διαδρομές του Bike Park είναι δωρεάν και προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Ελέγξτε ότι όλος ο εξοπλισμός σας είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν υπάρχει κάτι μη φυσιολογικό, πηγαίνετε στο κέντρο επισκευής που προτείνεται στη στήλη Service. Πιθανές ζημιές στο ποδήλατο και τον εξοπλισμό επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αναβάτη. Μην αφήνετε σκουπίδια στο βουνό. Σεβαστείτε το περιβάλλον! Τζελάκια, σαμπρέλες, συσκευασίες μπάρας και άλλα πλαστικά θα πρέπει να περισυλλέγονται από τον ίδιο το χρήστη.