Κατασκευή Μονοπατιών

Η δημιουργία του...

Διαδρομές και Μονοπάτια για Ποδηλασία Βουνού

Υιοθετώντας την στρατηγική της ΙΜΒΑ, όπου ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου είναι μέλος μέσω της Ελληνικής Ένωσης Ορεινής Ποδηλασίας από το 2017, ακολουθούμε συγκεκριμένο τρόπο στην δημιουργία Διαδρομών Ορεινής Ποδηλασίας.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η διαδικασία ξεκινάει από τον Σχεδιασμό, όχι ενός μεμονωμένου μονοπατιού αλλά ενός δικτύου μονοπατιών ανά περιοχή. Μας αρέσουν τα μονοπάτια που προσφέρουν διασκέδαση, ροή και τεχνική πρόκληση για τα ποδήλατα, αλλά γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα συστήματα μονοπατιών προσελκύουν κάθε είδους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων περιπατητών, πεζοπόρους και δρομείς μονοπατιών
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ακολουθεί η Τεχνική Μελέτη όπου γίνεται ανάλυση όλης της περιοχής με σκοπό να μην αλλοιωθεί η μορφολογία του εδάφους, να διατηρηθεί το μονοπάτι ανεπηρέαστο από τις βροχές και φυσικά να είναι ευχάριστο για όλα τα επίπεδα αναβατών. Σχεδιάζουμε συστήματα μονοπατιών που διαχειρίζονται τον κίνδυνο, ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις χρηστών και εξυπηρετούν όλους τους χρήστες και τα επίπεδα δεξιοτήτων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Επόμενο βήμα η Κατασκευή του μονοπατιού, μια διαδικασία που μπορεί να πάρει μήνες ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες. Τα περισσότερα μέλη μας έχουν παρακολουθήσει το 2017 σεμινάριο κατασκευής και συντήρησης ποδηλατικών μονοπατιών (trailbuilding) που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ορεινής Ποδηλασίας (Ε.Ε.Ο.Π. ή Hellenic Mountain Bike Association), μέλος της IMBA (International Mountain Bike Association) με εισηγητή τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ο.Π. κο Θεοδωρόπουλο Χάρη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τελευταίο βήμα η Συντήρηση, μια μόνιμη και συνεχή διαδικασία που εδώ και πάνω από πέντε χρόνια ο Πο. Συ. Λέσβου έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος των δράσεων του όχι μόνο συντηρώντας μεγάλο αριθμό μονοπατιών αλλά και εκπαιδεύοντας νέους ποδηλάτες για να συνεχιστεί το έργο μας.
Κατασκευή Ποδηλατικού Μονοπατιού στη Λέσβο
Ελάτε μαζί μας!

Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε ένα καταπληκτικό μονοπάτι;